Betingelser

Hva bruker vi informasjonen du deler med oss til?

1

Er du ikke medlem hos oss, men har vært på prøvetime eller arrangement, sletter vi alle spor etter 14 dager.

Det betyr at har du registrert deg for prøvetime men ikke har valgt å bli medlem etter 14 dager, sletter vi alle spor etter deg, også din bruker.

2

Er du medlem hos oss tar vi vare på informasjon om deg så lenge du er medlem her oss.

Så lenge du er medlem eller foresatt for noen som er medlem her hos oss, registrer vi informasjon om deg. Vi registrerer kontaktopplysninger, oppmøte, betalinger for å kunne følge opp ditt medlemskap.

3

Hvis du avslutter ditt medlemskap her hos oss.

Når alle fordringer fra oss er møtt og medlemskapet er avsluttet, vil alle personopplysninger vi har registrert bli slettet fra alle våre systemer. 

4

Vi deler ikke noen informasjon med andre.

Om du er på prøvetime eller er medlem/foresatt her hos oss, deler vi ingen personopplysninger med andre. Unntaket er dersom det blir gjennomført doping kontroll i regi av Anti Doping Norge på utvalgte medlemmer. Vi har konsesjon fra Datatilsynet om å registrer denne typen informasjon.